Hotell
med 51 rum.

150 bäddar
25 dubbelrum
25 kombirum
handikapprum.

TV-kanalerna SVT 1, SVT 2, TV3, TV4,
samt telefon i alla rum.
Prislista