Restaurang
Självservering med
plats för 150 gäster
och matsal för 90.
Dagens rätt
serveras varje dag.
Personliga arrangemang
för stora som små
sällskap.